m

MICHIEL VAN MIEREVELT
1566-1641
Portret van Frederik Hendrik, Prins van Oranje
Van Mierevelt is de meest vooraanstaande portretschilder van de vroege 17de eeuw. Hij was hofschilder en portretteerde vele Europese notabelen, zoals hier prins Frederik Hendrik.
Particuliere collectie

linda

JURRIAEN OVENS
1623-1678
Portret van Lucia Wijbrants
Ovens kwam uit Noord-Friesland maar vestigde zich in Amsterdam. Na zijn leertijd bij Rembrandt, raakte hij meer in zwang dan zijn leermeester. Hij portretteerde de allerrijksten uit Amsterdam en zelfs de Engelse koning Charles II.
Collectie Hoogsteder & Hoogsteder

jk

JEAN BAPTISTE VAN DER HULST
1790-1862
Portret van Wilhelmina van Pruisen, gemalin van Willem I, Koning der Nederlanden, gezeten voor een portret van haar zoon Willem II, Koning der Nederlanden. Van der Hulst was de beroemde hofschilder van de Oranjes in het midden van de 19de-eeuw. Dit schilderij is afkomstig uit de collectie van één van Wilhelmina's hofdames.
Particuliere collectie

BO

J.M. SARTORY
actief circa 1720
Vanitas (detail)
Sartori is een uiterst zeldzame schilder. Hij was in het begin van de 17de eeuw werkzaam in Oostenrijk. Met haarscherpe precisie schildert hij het verborgen dierenleven dat zich afspeelt tussen de struiken op de bodem van het bo